fbpx Uchwała nr 61/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 20/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 61/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 20/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 61/10
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 września 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 20/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich

Status aktu: obowiązujący

 

Na podstawie art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 20/07 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich w wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 2 ust. 1 dodaje się tiret 12 w brzmieniu: „współautorstwo w pracach zespołowych, jeśli wkład nauczyciela akademickiego w ich powstanie był kluczowy”;
  2. w § 3 ust. 5 skreśla się zdanie: „Wniosek o przyznanie nagrody powinien uwzględniać wszystkich członków zespołu.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu UG
Rektor UG
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku208.08 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz