fbpx Uchwała nr 61/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2023 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych na kadencję 2024-2028 | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 61/23
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 października 2023 roku
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych na kadencję 2024-2028

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 26 października 2023 roku

Na podstawie § 8 ust. 2 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącej załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.), w związku z uchwałą nr 58/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Uczelnianą Komisję Wyborczą na kadencję 2024-2028 w składzie:
1) dr hab. Magdalena Płotka, prof. UG – Wydział Biologii;
2) dr hab. Anna Iglikowska – Wydział Biologii;
3) dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG – Wydział Chemii;
4) dr Daria Grzywacz – Wydział Chemii;
5) dr hab. Hanna Klimek, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
6) dr hab. Anita Szymańska – Wydział Ekonomiczny;
7) dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG – Wydział Filologiczny;
8) dr hab. Mikołaj Rychło, prof. UG –Wydział Filologiczny;
9) dr hab. Jacek Friedrich, prof. UG – Wydział Historyczny;
10) dr hab. Rafał Kubicki, prof. UG – Wydział Historyczny;
11) dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
12) dr hab. Piotr Gnaciński, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
13) dr hab. Michał Kubiak, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
14) dr hab. Józef Tarnowski, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
15) prof. dr hab. inż. Julita Dunalska, – Wydział Oceanografii i Geografii;
16) dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii;
17) dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
18) dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
19) dr hab. Kamila Migdał Najman, prof. UG – Wydział Zarządzania;
20) dr Piotr Zieliński – Wydział Zarządzania;
21) dr hab. Rafał Dutkiewicz, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
22) dr hab. Małgorzata Waleron, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
23) mgr Ewa Nowaczyk-Potaż – Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego;
24) mgr Agnieszka Błaszkowska – Centrum Języków Obcych;
25) mgr Hanna Wesołowska Szprada – Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu;
26) mgr Alicja Pyskło – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
27) doktorant mgr Damian Makowski;
28) studentka Weronika Dubrawska;
29) student Wojciech Giernat;
30) dr Marcin Brycz – NSZZ „Solidarność”;
31) dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG – Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UG.

 

§ 2.

1. Powołuje się Komisję Wyborczą Wydziału Biologii na kadencję 2024-2028 w składzie:
1) dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG;
2) dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG;
3) dr Mirosław Jarząb;
4) dr Małgorzata Kapusta;
5) mgr Elżbieta Żewierżejew;
6) doktorantka mgr Lidia Banaszczyk;
7) student Hubert Czyż.
 
2. Powołuje się Komisję Wyborczą Wydziału Chemii na kadencję 2024-2028 w składzie:
1) dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG;
2) dr hab. Jarosław Raczyński;
3) dr Przemysław Karpowicz;
4) dr Anna Wcisło;
5) mgr Anna Dzierzgwa;
6) doktorantka mgr Paulina Nowacka;
7) studentka Julia Dunajska;
8) student Konrad Malec.
 
3. Powołuje się Komisję Wyborczą Wydziału Ekonomicznego na kadencję 2024-2028 w składzie:
1) dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG;
2) dr hab. Krzysztof Grzelec, prof. UG;
3) dr Joanna Hartenberger-Liszek;
4) dr Grzegorz Pawłowski;
5) Waldemar Kuczewski;
6) studentka Barbara Siewruk;
7) student Dawid Ostrowski.
 
4. Powołuje się Komisję Wyborczą Wydziału Filologicznego na kadencję 2024-2028 w składzie:
1) prof. dr hab. Aneta Lewińska;
2) dr hab. Eliza Szymańska;
3) dr Hanna Połomska;
4) dr Grzegorz Welizarowicz;
5) mgr Aleksandra Hołomej;
6) student Dawid Dacko;
7) student Dominik Ferenc.
 
5. Powołuje się Komisję Wyborczą Wydziału Historycznego na kadencję 2024-2028 w składzie:
1) dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG;
2) dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG;
3) dr Aleksandra Girsztowt;
4) dr Anna Strobin;
5) Magdalena Prokop;
6) doktorantka Kinga Langowska;
7) student Mikołaj Kornacki;
8) student Marcel Butrym.
 
6. Powołuje się Komisję Wyborczą Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki na kadencję 2024-2028 w składzie:
1) dr hab. Adam Rutkowski, prof. UG;
2) dr hab. Piotr Szuca, prof. UG;
3) dr Aleksandra Nowel;
4) dr inż. Magda Dettlaff;
5) mgr Łukasz Mielewczyk;
6) mgr Ludmiła Majchrzak;
7) doktorant mgr Michał Cholewiak;
8) student Borys Paszkiewicz;
9) studentka Noemi Jankowska.
 
7. Powołuje się Komisję Wyborczą Wydziału Nauk Społecznych na kadencję 2024-2028 w składzie:
1) dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG;
2) dr hab. Maria Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG;
3) dr Mariusz Brodnicki;
4) dr Konrad Ćwikliński;
5) mgr Marta Sitarz;
6) doktorant mgr Sebastian Barczak;
7) student Piotr Patalas; 
8) student Jakub Matys.
 
8. Powołuje się Komisje Wyborczą Wydziału Oceanografii i Geografii na kadencję 2024-2028 w składzie:
1) dr hab. inż. Marta Staniszewska, prof. UG;
2) dr hab. Piotr Woźniak, prof. UG;
3) dr Anna Dziubińska;
4) dr Katarzyna Jereczek-Korzeniewska;
5) mgr Grzegorz Kolat;
6) doktorantka mgr Marta Misiewicz;
7) student Krzysztof Krawczyk;
8) studentka Joanna Mikołajczak.
 
9. Powołuje się Komisję Wyborczą Wydziału Prawa i Administracji na kadencję 2024-2028 w składzie:
1) prof. dr. hab. Kamil Zeidler;
2) dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG;
3) dr Wioletta Niemiec;
4) mgr Joanna Kiragę;
5) mgr Aleksandra Kudła;
6) doktorantka Paulina Kamberov;
7) student Dominik Radowski.
 
10. Powołuje się Komisję Wyborczą Wydziału Zarządzania na kadencję 2024-2028 w składzie:
1) dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG;
2) dr hab. Joanna Sadkowska, prof. UG;
3) dr Błażej Lepczyński;
4) mgr Zuzanna Minga;
5) mgr Iwona Bach
6) student Jakub Rokicki.
 
11. Powołuje się Komisję Wyborczą Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed na kadencję 2024-2028 w składzie:
1) dr hab. Paulina Czaplewska, prof. UG;
2) dr hab. Adam Iwanicki;
3) dr Łukasz Rąbalski;
4) dr Leszek Kadziński;
5) Maria Pega;
6) doktorantka mgr Joanna Mancewicz;
7) student Paweł Serafin.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku89.14 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 marca 2024 roku, 13:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło