fbpx Zarządzenie nr 9/K/23 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 lipca 2023 roku zmieniające zarządzenie nr 15/K/21 Kanclerza UG w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 9/K/23
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 lipca 2023 roku
zmieniające zarządzenie nr 15/K/21 Kanclerza UG w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 12 lipca 2023 roku

Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sposobie zapewnienia w uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Tabela norm środków ochrony indywidualnej, stanowiąca załącznik nr 4 do zarządzenia nr 15/K/21 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego
mgr Jacek Jętczak

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku68.22 KB
PDF icon Zał. nr 4: Tabela norm374 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 lipca 2023 roku, 11:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło