fbpx Uchwała nr 45/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2023 roku uzupełniająca uchwałę nr 5/23 Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2023/2024 | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 45/23
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 maja 2023 roku
uzupełniająca uchwałę nr 5/23 Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2023/2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 maja 2023 roku

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) ‒ uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale nr 5/23 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2023/2024 w załączniku nr 3 „Limity przyjęć do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w poszczególnych dyscyplinach naukowych w roku akademickim 2023/2024” w taeli dotyczącej nauk humanistycznych i społecznych dodaje się wiersz 16 w brzmieniu:

16. Polonistyka

2

”.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku67.69 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 maja 2023 roku, 11:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło