fbpx Zarządzenie nr 43/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 43/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 marca 2023 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 27 marca 2023 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 51 ust. 4 i 11 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.), w zw. z uchwałą nr 15/23 Senatu UG z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim Szkoły Doktorskiej Teorii Informacji Kwantowej – zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W Uniwersytecie Gdańskim tworzy się Szkołę Doktorską Teorii Informacji Kwantowej.
2. Szkoła doktorskie, o której mowa w ust. 1, kształci doktorantów w dyscyplinach: nauki fizyczne, matematyka, nauki chemiczne.

§ 2.

W Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Gdańskiego w § 9 ust. 1 pkt 2 dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) Szkołę Doktorską Teorii Informacji Kwantowej”.

§ 3.

Zmiany dotyczące nowo utworzonego Centrum Inwestycji, Remontów i Technicznego Utrzymania Nieruchomości wprowadzone § 1 ust.1 pkt 2-4 oraz § 2 pkt 3 i  4 zarządzenia nr 36/R/23 Rektora UG z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego – wchodzą w życie 1 września 2023 roku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
             prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku82.57 KB
PDF icon Symbole jednostek organizacyjnych UG966.46 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 kwietnia 2023 roku, 10:52
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło