fbpx Zarządzenie nr 4/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie ustanowienia nagrody specjalnej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego przyznawanej z inicjatywy Parlamentu Studentów UG i... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 4/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
18 stycznia 2023 roku
w sprawie ustanowienia nagrody specjalnej Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego przyznawanej z inicjatywy Parlamentu Studentów UG i Rady Doktorantów UG

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 18 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 33 ust. 1 oraz § 34 ust. 1 i 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustanawia się nagrodę specjalną Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Tadeusza Dmochowskiego przyznawaną z inicjatywy Parlamentu Studentów UG i Rady Doktorantów UG.
2. Nagrodą, o której mowa w ust. 1 będą honorowani pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w sposób szczególny wspierają aktywność studencką w zakresie działalności społecznej, sportowej, kulturalnej i naukowej.
3. Regulamin nagrody, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czl. koresp. PAN

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 stycznia 2023 roku, 14:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło