fbpx Uchwała nr 2/RUG/23 Rady Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zaopiniowania planu wydatków rzeczowych Uniwersytetu Gdańskiego na 2023 rok do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 2/RUG/23
Rady Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
20 stycznia 2023 roku
w sprawie zaopiniowania planu wydatków rzeczowych Uniwersytetu Gdańskiego na 2023 rok do dnia uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 20 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

Rada Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie opiniuje przyjęcie planu wydatków rzeczowych do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok na poziomie nie wyższym jak 1/14 kwoty wydatków rzeczowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Gdańskiego na 2022 rok.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Wersja do druku95.54 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 stycznia 2023 roku, 12:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli