fbpx Zarządzenie nr 1/R/23 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie Zespołu ds. realizacji umowy o współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/R/23
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
4 stycznia 2023 roku
w sprawie Zespołu ds. realizacji umowy o współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 4 stycznia 2023 roku

Na podstawie § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Zespół ds. realizacji umowy o współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku w następującym składzie:
1) Przewodnicząca: dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju;
2) mgr Jacek Jętczak – Kanclerz;
3) dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG – Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Wydziału Nauk Społecznych;
4) dr Krzysztof Szczepaniak – Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju;
5) mgr Leszek Fiertek – Zastępca Kanclerza ds. Infrastruktury i Administracji;
6) dr Mirosław Czapiewski  – Samodzielne Stanowisko ds. Przedsięwzięć Innowacyjnych.

 

§ 2.

1. Zadaniem Zespołu jest zapewnienie prawidłowej realizacji współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku w zakresie strategii Zielonego Uniwersytetu oraz wspólnych prac badawczo-rozwojowych i wspólnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze odnawialnych źródeł energii.
2. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Współpracy i Rozwoju.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku98.48 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 stycznia 2023 roku, 11:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło