fbpx Zarządzenie nr 165/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 116/R/19 Rektora UG w sprawie powołania Dyrektora i Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 165/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 grudnia 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 116/R/19 Rektora UG w sprawie powołania Dyrektora i Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 30 grudnia 2022 roku

Na podstawie zarządzenia nr 40/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej w Gdańsku (ze zm)., w związku z uchwałą nr 43/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 września 2022 roku w sprawie przyjęcia do Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W składzie osobowym Rady Naukowej Krajowego Centrum Informatyki Kwantowej, powołanej zarządzeniem nr 116/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku, dokonuje się następujących zmian:
1) na okres do końca bieżącej kadencji 2019-2023 powołuje się:
 
a) prof. dra hab. Arkadiusza Wójsa – Politechnika Wrocławska,
b) prof. dra hab. Pawła Machnikowskiego – Politechnika Wrocławska,
c) dra hab. Rafała Demkowicza–Dobrzańskiego, prof. UW – Uniwersytet Warszawski,
d) dra hab. Andrzeja Dragana, prof. UW – Uniwersytet Warszawski,
e) dra hab. inż. Łukasza Pawelę – Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN;
 
2) dr hab. Zbigniew Puchała zostaje powołany w skład Rady Naukowej KCIK z ramienia Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN zamiast Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czl. koresp. PAN

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku102.06 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 stycznia 2023 roku, 13:31
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło