fbpx Zarządzenie nr 14/K/22 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 2/K/22 Kanclerza UG w sprawie zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych oraz systemu Elektronicznego... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 14/K/22
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 grudnia 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 2/K/22 Kanclerza UG w sprawie zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych oraz systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
niedziela, 1 stycznia 2023 roku

Na podstawie § 90 ust. 4 oraz § 147 ust. 2 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Katalog klas z rzeczowego wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim stanowiący załącznik nr 1 do zarządzeniu nr 2/K/22 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie zasad postępowania z dokumentacją, wykonywania czynności kancelaryjnych oraz systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

 

 

z upoważnienia
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
 
Zastępca Kanclerza
ds. Infrastruktury i Administracji
mgr Leszek Fiertek
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 grudnia 2022 roku, 14:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło