fbpx Zarządzenie nr 156/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 86/R/21 Rektora UG w sprawie Polityki Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 156/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
19 grudnia 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 86/R/21 Rektora UG w sprawie Polityki Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku

Na podstawie § 33 ust. 1, § 34 ust. 1 oraz § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ze składu Komitetu Ryzyka powołanego zarządzeniem nr 86/R/21 Rektora UG w sprawie Polityki Zarządzania Ryzykiem w Uniwersytecie Gdańskim z dnia 1 czerwca 2021 roku,  odwołuje się prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego – Prorektora ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

 

§ 2.

W skład Komitetu Ryzyka powołuje się dr hab. Sylwię Mrozowską, prof. UG – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju.

 

§ 3.

Funkcję przewodniczącego Komitetowi Ryzyka powierza się dr. hab. Arnoldowi Kłonczyńskiemu, prof. UG – Prorektorowi ds. Studentów i Jakości Kształcenia;

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku108.8 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku, 11:55
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło