fbpx Uchwała nr 53/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 96/20 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020-2024 | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 53/22
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
8 grudnia 2022 roku
zmieniająca uchwałę nr 96/20 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020-2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 8 grudnia 2022 roku

Na podstawie § 28 ust. 2; § 159 ust. 1; § 161 ust. 3; § 162 ust. 3; 162 ust. 6 z zw. z § 161 ust. 3; § 163 ust. 3 w zw. z § 162 ust. 3; § 163 ust. 3 w zw. § 162 ust. 6 w zw. z § 161 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1. W składzie osobowym Senackiej Komisji ds. Nauki odwołuje się studentkę Zuzannę Polakiewicz i powołuje się w jej miejsce studenta Bartosza Olejniczaka;
2. W składzie osobowym Senackiej Komisji ds. Kształcenia odwołuje się studentkę Simonę Kołek i powołuje się w jej miejsce studenta Piotra Patalasa;
3. W składzie osobowym Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów odwołuje się studentów: Łukasza Bienia, Simonę Kołek, Aleksandra Ziemka, Aleksandrę Meger
i powołuje się w ich miejsce studentów: Michała Podlewskiego, Bartosza Olejniczaka, Borysa Paszkiewicza, Weronikę Kowalską.
4. W składzie osobowym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów odwołuje się studentów: Konrada Wróblewskiego, Andrzeja Świątka i powołuje w ich miejsce studentów: Huberta Czyża i Dominika Radowskiego.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego


prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku121.32 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 grudnia 2022 roku, 8:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło