fbpx Zarządzenie nr 144/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 165/R/21 Rektora UG w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Studentów i Uczelnianej Odwoławczej Komisji... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 144/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
9 listopada 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 165/R/21 Rektora UG w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Studentów i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 9 listopada 2022 roku

Na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.) oraz § 2 ust. 2 i ust. 3 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 90/R/20 z dnia 27 sierpnia 2020 roku (ze zm.) – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Ze składu Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, powołanej zarządzeniem nr 165/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 listopada 2021 roku, odwołuje się Joannę Żywicką.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku95.41 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 14 listopada 2022 roku, 9:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło