fbpx Zarządzenie nr 142/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie Komisji do spraw wdrożenia i monitorowania strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 142/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
7 listopada 2022 roku
w sprawie Komisji do spraw wdrożenia i monitorowania strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 7 listopada 2022 roku

Na podstawie § 33 ust. 1, § 34 ust. 1 i ust. 2 pkt 11 oraz § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z  dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) –  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komisję ds. wdrożenia i monitorowania strategii HR Excellence in Research w  Uniwersytecie Gdańskim na okres do końca kadencji 2020 – 2024 w następującym składzie:
1) dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej –  Przewodnicząca Komisji;
2) dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG – Wydział Biologii;
3) dr hab. Artur Giełdoń, prof. UG – Wydział Chemii;
4) dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
5) dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG – Wydział Filologiczny;
6) dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG – Wydział Historyczny;
7) dr. hab. Aleksander Kubicki, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
8) dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
9) prof. dr hab. Wojciech Tylmann – Wydział Oceanografii i Geografii;
10) dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
11) dr Piotr Sliż – Wydział Zarządzania;
12) dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed;
13) dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
14) dr Adam Jagiełło-Rusiłowski – Wydział Nauk Społecznych;
15) mgr Katarzyna Rynkowska – Wydział Prawa i Administracji;
16) mgr Jagoda Kościelniak– Rada Doktorantów UG.

 

§ 2.

Do zadań Komisji, o której mowa w § 1 należy w szczególności:
1) analiza wewnętrzna działań przeprowadzonych zgodnie z Planem Działań w ramach strategii HR Excellence in Research;
2) monitorowanie wskaźników ujętych w Planie Działań;
3) opracowywanie raportów do Komisji Europejskiej zgodnie z harmonogramem HR4RS;
4) inicjowanie i postulowanie zmian w wewnętrznych przepisach UG, zmierzających do efektywnego wdrożenia zadań zawartych w Planie Działań.

 

§ 3.

Do koordynacji zadań umieszczonych w Planie Działań tworzy się Zespół wdrożeniowy (working group), w skład którego wchodzą przedstawiciele kluczowych jednostek organizacyjnych UG wskazani przez Przewodniczącą Komisji.

 

§ 4.

Do współpracy z Komisją Europejską powołuje się koordynatora ds. HR Excellence in Research dr Katarzynę Świerk – Dyrektora Biura Nauki.

 

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 2/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wdrożenia i monitorowania strategii HR Excellence in Research w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku82.39 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 listopada 2022 roku, 13:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło