fbpx Zarządzenie nr 141/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie Zespołu ds. realizacji umów z firmą Renewables Poland Sp. z o.o. (projekt RWE) | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 141/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
7 listopada 2022 roku
w sprawie Zespołu ds. realizacji umów z firmą Renewables Poland Sp. z o.o. (projekt RWE)

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 7 listopada 2022 roku

Na podstawie § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Na czas realizacji i rozliczenia projektu RWE powołuje się Zespół ds. projektu RWE w następującym składzie:
1) Przewodniczący dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG, Wydział Oceanografii i Geografii;
2) dr Ewa Szymczak, Wydział Oceanografii i Geografii;
3) mgr inż. Łukasz Grzelak, Biuro Armatora z jednostką r/v Oceanograf;
4) dr Sebastian Susmarski, Biuro Analiz i Ekspertyz.

 

§ 2.

1. Zadaniem Zespołu jest zapewnienie prawidłowej realizacji projektu RWE w zakresie umów komercyjnych.
2. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju.
3. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Analiz i Ekspertyz.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku97.41 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 listopada 2022 roku, 12:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło