fbpx Uchwała nr 48/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 12/22 Senatu UG z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim dla cykli... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 48/22
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 listopada 2022 roku
zmieniająca uchwałę nr 12/22 Senatu UG z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
sobota, 1 października 2022 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), § 28 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) oraz § 7 ust. 3 i 5 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 12/22 Senatu UG z dnia 24 lutego 2022 r. sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 załącznik nr 7 w zakresie programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, profil ogólnoakademicki, prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akademickim 2022/2023, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2022/2023.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku77.23 KB
Package icon Pedagogika (studia I stopnia)144.98 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 listopada 2022 roku, 11:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło