fbpx Uchwała nr 47/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 47/22
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 listopada 2022 roku
w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
niedziela, 1 października 2023 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.574 ze zm.), § 28 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) oraz § 7 ust. 3 i 5 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się programy studiów drugiego stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024, odpowiednio:
1) na kierunku Oceanografia fizyczna stosowana, profil praktyczny, prowadzonym przez Wydział Oceanografii i Geografii – załącznik nr 1;
2) na kierunku Pedagogika, profil ogólnoakademicki, prowadzonym przez Wydział Nauk Społecznych – załącznik nr 2.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie od roku akademickiego 2023/2024.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 27 kwietnia 2023 roku, 11:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło