fbpx Uchwała nr 46/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 46/22
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 listopada 2022 roku
w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 3 listopada 2022 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), § 28 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się program Studiów Podyplomowych Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023 – załącznik nr 1.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 listopada 2022 roku, 11:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło