fbpx Zarządzenie nr 140/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Oceanografia fizyczna stosowana | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 140/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 listopada 2022 roku
w sprawie utworzenia stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Oceanografia fizyczna stosowana

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 3 listopada 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz § 34 ust. 2 pkt 13 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Na Wydziale Oceanografii i Geografii tworzy się stacjonarne studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Oceanografia fizyczna stosowana.

 

§ 2.

Wniosek o utworzenie studiów, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku94.29 KB
PDF icon Wniosek o utworzenie studiów106.61 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 listopada 2022 roku, 13:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło