fbpx Zarządzenie nr 136/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji ds. Nagrody Specjalnej Rektora UG „Włączam płeć do badań” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 136/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 listopada 2022 roku
w sprawie powołania Komisji ds. Nagrody Specjalnej Rektora UG „Włączam płeć do badań”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 2 listopada 2022 roku

Na podstawie § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) oraz zgodnie z Regulaminem Nagrody Specjalnej „Włączam płeć do badań” realizowanej w ramach projektu EU Horizon 2020 MINDtheGEPs – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Na wniosek Kierownika Projektu MINDtheGEPs w UG powołuje się Komisję ds. Nagrody „Włączam płeć do badań” w składzie:
 
1) Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Badań Stosowanych i Międzyobszarowych;
2) prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Wydział Biologii;
3) dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
4) dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
5) dr Magdalena Żadkowska – Wydział Nauk Społecznych;
6) Sekretarz: mgr Marta Dziedzic – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.
 
2. Do zadań Komisji, o której mowa w ust. 1, należy ocena zgłoszonych prac magisterskich i doktorskich, przeprowadzenie konkursu i przyznanie nagród.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku102.9 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 3 listopada 2022 roku, 10:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło