fbpx Zarządzenie nr 135/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 października 2022 roku w sprawie realizacji projektu „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bielańskiej w Gdańsku” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 135/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 października 2022 roku
w sprawie realizacji projektu „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bielańskiej w Gdańsku”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 28 października 2022 roku

Na podstawie § 33 ust. 1, § 34 ust. 1 oraz § 39 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. W celu realizacji projektu „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bielańskiej w Gdańsku”, powołuje się:
 
1) Komitet Sterujący, sprawujący nadzór nad pracami Zespołu Wdrożeniowego, o którym mowa w pkt 2 w składzie:
a) dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG – Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, Przewodniczący Komitetu,
b) mgr Marzena Wojtaszko – Kwestor,
c) mgr Leszek Fiertek – Zastępca Kanclerza ds. Infrastruktury i Administracji;
 
2) Zespół Wdrożeniowy w składzie:
a) mgr inż. Marian Stokwisz – Koordynator Projektu, Przewodniczący Zespołu,
b) mgr Ewa Weronis – Dyrektor Biura Projektów Rozwojowych,
c) mgr inż. Krystyna Czerwińska – Kierownik Działu Inwestycji i Remontów,
d) mgr Marta Szaszkiewicz – Dyrektor Muzeum UG,
e) mgr Dorota Piekarska-Sak – Główny  specjalista ds. rozliczeń w Dziale Inwestycji i Remontów,
f) mgr Marta Mularczyk –  Zastępca Kwestora ds. Projektów,
g) mgr Sebastian Kruszyński  – Dyrektor Centrum Polityki Zakupowej,
h) mgr Sławomir Król – Biuro Prawne.
 
2. Członkowie Zespołu Wdrożeniowego oraz Kierownicy Działów włączają do pracy w niezbędnym zakresie podległych pracowników.
3. Nadzór Inwestorski wymagany prawem budowlanym zapewnia Dział Inwestycji i Remontów.
4. Obsługa finansowo-księgowa realizowana jest przez Kwestora.
5. Członkowie Zespołu Wdrożeniowego zobowiązani są wyznaczyć zastępców w sytuacji niemożności wzięcia osobistego udziału w posiedzeniu Zespołu.
6. Przewodniczący Zespołu może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji Projektu.

 

§ 2.

1. Komitet i Zespół powołuje się do czasu zakończenia realizacji i rozliczenia projektu.
2. Zadania Zespołu, o którym mowa w § 1 pkt 2 określa dokumentacja projektowa.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku78.44 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 listopada 2022 roku, 15:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło