fbpx Zarządzenie nr 130/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 123/R/22 Rektora UG w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 130/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 października 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 123/R/22 Rektora UG w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 26 października 2022 roku

Na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 90/R/20 Rektora UG z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego (ze zm.) –  zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 123/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 października 2022 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
„9) na Wydziale Ekonomicznym:
            a) mgr Anna Kucharska – doktorant,
            b) mgr Piotr Iżykowski – doktorant,
            c) dr Tomasz Gutowski – pracownik;
10) na Wydziale Prawa i Administracji:
      a) dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG – pracownik,
      b) mgr Jan Buławski – doktorant,
      c) mgr Marta Łapińska – doktorant.”.
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2.
Komisje powołane na poszczególnych wydziałach UG w składzie, o którym mowa w § 1 pkt 1 – 10, działają w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 30 września 2023 roku.”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2022 roku.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku68.07 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 października 2022 roku, 14:29
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło