fbpx Uchwała nr 45/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 października 2022 roku zmieniająca uchwałę nr 28/22 Senatu UG w sprawie wniosków o przyznanie pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego nagród Ministra Edukacji i Nauki | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 45/22
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
24 października 2022 roku
zmieniająca uchwałę nr 28/22 Senatu UG w sprawie wniosków o przyznanie pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego nagród Ministra Edukacji i Nauki

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 24 października 2022 roku

Na podstawie § 5 ust. 4 pkt 1 lit a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2286) oraz § 28 ust. 1 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 28/22 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wniosków o przyznanie pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego nagród Ministra Edukacji i Nauki § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, dr Karolina Piekarska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i Gumed – za działalność wdrożeniową (nagroda zespołowa).

 

§ 2.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie opiniuje zmianę kategorii nagrody z indywidualnej na zespołową oraz teść zmienionego wniosku, o którym mowa w § 1.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku176.5 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 października 2022 roku, 14:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło