fbpx Zarządzenie nr 128/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 października 2022 roku w sprawie określenia harmonogramu zadań dotyczącego przygotowania realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 128/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 października 2022 roku
w sprawie określenia harmonogramu zadań dotyczącego przygotowania realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 21 października 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), § 34 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następujący harmonogram zadań dotyczący przygotowania realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2023/2024:
1) w zakresie rekrutacji na studia:
 
a) wprowadzenie zmian w szczegółowych zasadach rekrutacji na poszczególne studia stacjonarne i niestacjonarne – do dnia 15 stycznia 2023 r.,
b) ustalenie terminów i limitów rekrutacyjnych na poszczególne studia stacjonarne i niestacjonarne – do dnia 31 marca 2023 r.;
 
2) w zakresie ustalenia zasad rekrutacji do szkół doktorskich, w tym terminów i limitów przyjęć – do dnia 28 lutego 2023 r.
3) w zakresie tworzenia studiów i ustalenia programów studiów oraz programów kształcenia:
 
a) utworzenie nowych studiów – do dnia 28 lutego 2023 r.,
b) ustalenie programów studiów i programów kształcenia – do dnia 31 marca 2023 r.;
 
4) w zakresie przygotowania sylabusów przedmiotów i planów zajęć:
 
a) wprowadzenie do Panelu Nauczyciela i podawanie do wiadomości studentów sylabusów przedmiotów – do dnia 30 kwietnia 2023 r.,
b) wprowadzenie do Modułu Kształcenia toków studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024 – do dnia 20 czerwca 2023 r.;
c) podawanie do wiadomości studentów planów zajęć:
    – dla semestru zimowego – do dnia 15 września 2023 r.,
    – dla semestru letniego– do dnia 31 stycznia 2024 r;
 
5) w zakresie określenia wysokości opłat za usługi edukacyjne – do dnia 31 maja 2023 r.;
6) w zakresie planowania obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich:
 
a) wprowadzanie planów obciążeń dydaktycznych do systemu Pensum – do dnia 30 czerwca 2023 r.,
b) korekta planów obciążeń dydaktycznych w systemie Pensum – do dnia 10 października 2023 r.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku85.23 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 października 2022 roku, 10:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło