fbpx Zarządzenie nr 8/K/22 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 lipca 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 15/K/21 Kanclerza UG w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 8/K/22
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
14 lipca 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 15/K/21 Kanclerza UG w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 14 lipca 2022 roku

Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze  zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018  r. w sposobie zapewnienia w uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i  kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W tabeli norm środków ochrony indywidualnej, stanowiącej załącznik nr 4 do zarządzenia nr 15/K/21 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym, wprowadza się następujące zmiany:

1) wiersz oznaczony lp. 2 otrzymuje brzmienie:

2.

Pracownik Muzeum

fartuch roboczy

1

24

 

fartuch wodoochronny

1

dz

 

okulary ochronne

1

dz

 

rękawice bawełniane

4

dz

 

rękawice przeciwprzecięciowe

1

dz

 

maska p.pyłowa

1

dz

 

zarękawki

2

dz

 

                                                                                                                                                    ;

 

2) wiersz oznaczony lp. 3 otrzymuje brzmienie:

3.

Pracownik Magazynu Bliblioteka Główna

 

 

 

 

Pracownik Magazynu Brzeźno
 

fartuch roboczy - krótki rękaw

1

18

 

bluza typu polar

1

36

 

obuwie ochronne profilaktyczne

1

24

 

okulary ochronne

1

dz

 

maska p.pyłowa

1

dz

 

rękawice bawełniane

2

dz

 

ręcznik

1

12

 

Pracownik Magazynu Sopot

 

 

 

 

fartuch roboczy - krótki rękaw

1

18

 

bluza typu polar

1

36

 

obuwie ochronne profilaktyczne

1

24

 

rękawice ochronne (przeciwprzecięciowe)

1

dz

 

ręcznik

1

12

 

Pracownik Introligatorni BG

fartuch roboczy

2

12

 

obuwie ochronne profilaktyczne

1

24

 

fartuch wodoochronny zapaska

1

dz

 

okulary ochronne

1

dz

 

maska p.pyłowa

1

dz

 

rękawice gospodarcze

1

dz

 

ręcznik

2

12

 

Pracownik - konserwator książek - Oddział Zbiorów Specjalnych (OZS)

 

fartuch laboratoryjny

2

24

 

obuwie ochronne profilaktyczne

1

24

 

okulary ochronne

1

dz

 

maska p.pyłowa

1

dz

 

rękawice nitrylowe*

*

dz

 

rękawice bawełniane

2

dz

 

ręcznik

2

12

 

Pozostali - pracownik Oddzialu Zbiorów Specjalnych (OZS)

kamizelka ocieplana

1

48

 

maska p.pyłowa

1

dz

 

rękawice nitrylowe*

*

dz

 

rękawice bawełniane

2

dz

 

Pracownik Oddziału Gromadzenia

 

fartuch roboczy

1

24

 

rękawice ochronne

1

dz

 

Pracownik Oddziału Opracowania Zbiorów

rękawice ochronne (przeciwprzecięciowe)

1

dz

 

                                                                                                                                                    ;

3) wiersz oznaczony lp. 14 otrzymuje brzmienie:

14.

Kierowca samochodu ciężarowego

ubranie drelichowe

1

18

 

koszula flanelowa lub t-shirt

2

18

 

kurtka ocieplana

1

36

 

kurtka p/deszczowa

1

48

 

bluza typu polar

1

24

 

kamizelka ostrzegawcza

1

48

 

półbuty robocze

1

24

 

obuwie gumowe

1

36

 

rękawice ochronne

2

dz

 

fartuch wodoochronny

1

dz

 

ręcznik

2

12

 

                                                                                                                                                    ;

4) wiersz oznaczony lp. 15 otrzymuje brzmienie:

15.

Kierowca samochodu osobowego

kurtka p/deszczowa

1

48

 

bluza typu polar

1

24

 

kamizelka ostrzegawcza

1

48

 

obuwie gumowe

1

36

 

fartuch wodoochronny

1

dz

 

rękawice ochronne

2

dz

 

ręcznik

2

12

 

ubranie drelichowe

1

36

 

                                                                                                                                                    ;

5) wiersz oznaczony lp. 19 otrzymuje brzmienie:

19.

Pracownik służby BHP w Biurze Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia

kurtka terenowa

1

36

 

koszulka polo

2

24

 

bluza typu softshell

1

24

 

półbuty robocze

1

24

 

rękawice ochronne

1

dz

 

rękawice nitrylowe*

*

dz

 

hełm ochronny

1

36 lub 60*

 

maska p.pyłowa

1

dz

 

okulary ochronne

1

dz

 

                                                                                                                                                    ;

6) wiersz oznaczony lp. 23 otrzymuje brzmienie:

23.

Pracownik w laboratorium fizycznym

 

 

 

 

fartuch laboratoryjny

1

24

 

obuwie ochronne profilaktyczne

1

24

 

fartuch ochronny

1

dz

 

rękawice ochronne

1

dz

 

okulary ochronne

1

dz

 

Pracownik Zakładu Spektroskopii Fazy Skondensowanej

rękawice ochronne do pracy z ciekłym azotem (ok.-200ºC)

1

dz

 

                                                                                                                                                    .

§ 2.

Ujednolicony tekst tabeli, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Jacek Jętczak

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 lipca 2022 roku, 11:00
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło