fbpx Zarządzenie nr 81/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 lipca 2022 roku w sprawie utworzenia szkoły letniej ,,Następne pokolenia informatyków kwantowych. Gdańska seria międzynarodowych szkół dla studentów (Generation QI)” na... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 81/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
4 lipca 2022 roku
w sprawie utworzenia szkoły letniej ,,Następne pokolenia informatyków kwantowych. Gdańska seria międzynarodowych szkół dla studentów (Generation QI)” na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 4 lipca 2022 roku

Na podstawie § 34 ust. 2 pkt. 15 i 17 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) oraz § 3 Regulaminu innych form kształcenia prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiącego zał. do zarządzenia nr 15/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 lutego 2021 roku – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki tworzy się w ramach innych form kształcenia szkołę letnią ,,Następne pokolenia informatyków kwantowych. Gdańska seria międzynarodowych szkół dla studentów (Generation QI)”.

 

§ 2.

Wniosek o utworzenie szkoły, o której mowa w § 1 i jej program określony w karcie innej formy kształcenia, stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
 
Prorektor ds. Studentów i  Jakości  Kształcenia
dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 lipca 2022 roku, 10:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło