fbpx Zarządzenie nr 64/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie określenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2022/2023 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 64/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 maja 2022 roku
w sprawie określenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2022/2023

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
czwartek, 5 maja 2022 roku

Na podstawie § 130 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Określa się limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2022/2023, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Określa się limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów niestacjonarnych w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2022/2023, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 sierpnia 2023 roku, 14:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło