fbpx Zarządzenie nr 55/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 55/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 kwietnia 2022 roku
w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 12 kwietnia 2022 roku

Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, § 11 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, § 10 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego i § 10 ust. 1 Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2022/2023:

                                                  Semestr zimowy (01.10.2022 – 19.02.2023)*

 03.10.2022

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2022 – 27.01.2023

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2022 – 01.01.2023

Zimowa przerwa świąteczna

28.01.2023 – 12.02.2023

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

13.02.2023 – 19.02.2023

Przerwa międzysemestralna

                                                   Semestr letni (20.02.2023 – 30.09.2023)*

20.02.2023 – 05.03.2023

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

20.02.2023 – 18.06.2023

Zajęcia dydaktyczne

07.04.2023 – 11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

20.03.2023

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

19.06.2023 – 02.07.2023

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

03.07.2023 – 30.09.2023

Przerwa wakacyjna

04.09.2023 – 17.09.2023

Letnia sesja poprawkowa

* W przypadku niezrealizowania zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze – określonym w programie studiów lub programie kształcenia – przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia, wyznacza się jako dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć 21 grudnia 2022 r. i 12 stycznia 2023 r. – według planu zajęć z piątku – w semestrze zimowym.

2. Termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć ustala dziekan w porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.
3. Wnioski o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:
 
1) 31 grudnia 2022 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023;
2) 31 sierpnia 2023 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku104.13 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 19 kwietnia 2022 roku, 12:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło