fbpx Zarządzenie nr 15/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 stycznia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 53/R/21 Rektora UG w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 15/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
24 stycznia 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 53/R/21 Rektora UG w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 24 stycznia 2022 roku

Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, § 11 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, § 10 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego i § 10 ust. 1 Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 53/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w  sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 w tabeli „Semestr letni (21.02.2022 – 30.09.2022)” wiersz dotyczący Święta Uniwersytetu Gdańskiego otrzymuje brzmienie:

 

18.03.2022

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski , czł. koresp. PAN

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku64.79 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 stycznia 2022 roku, 7:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło