fbpx Zarządzenie nr 1/K/22 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 stycznia 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 15/K/21 Kanclerza UG w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/K/22
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
18 stycznia 2022 roku
zmieniające zarządzenie nr 15/K/21 Kanclerza UG w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 18 stycznia 2022 roku

Na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze  zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 ze zm), Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018  r. w sposobie zapewnienia w uczelni bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i  kształcenia (Dz.U. z 2018 r., poz. 2090) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 15/K/21 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem ochronnym/roboczym, załącznik nr 4 (Tabela norm środków ochrony indywidualnej) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego
 
mgr Jacek Jętczak

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 20 stycznia 2022 roku, 11:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło