fbpx Zarządzenie nr 2/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program rozwoju bazy infrastruktury badawczej UG” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 2/R/22
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
4 stycznia 2022 roku
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program rozwoju bazy infrastruktury badawczej UG”

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
środa, 5 stycznia 2022 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

§ 1.

W ramach programu Inicjatywa Doskonałości „Uczelnia Badawcza” – IDUB w Uniwersytecie Gdańskim” tworzy się „Program rozwoju bazy infrastruktury badawczej UG” – fundusz na wsparcie rozwoju bazy infrastruktury badawczej Uniwersytetu Gdańskiego prowadzący do umożliwienia prowadzenia w Uczelni przełomowych i unikatowych badań eksperymentalnych oraz świadczenia usług badawczych na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

§ 2.

1. Wysokość środków dostępnych w Programie jest ustalana przez Rektora z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej UG.
2. Środki w Programie przydzielane są w drodze konkursu.

§ 3.

Regulamin konkursu w ramach „Programu rozwoju bazy infrastruktury badawczej UG” określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2022 roku.

 

 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 października 2022 roku, 13:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło