fbpx Zarządzenie nr 173/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu zadań dotyczącego przygotowania realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 173/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
7 grudnia 2021 roku
w sprawie określenia harmonogramu zadań dotyczącego przygotowania realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 7 grudnia 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust.1 w zw. z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o  szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 34 ust. 1 oraz ust. 2 pkt  2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze  zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następujący harmonogram zadań dotyczący przygotowania realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023:
1) w zakresie rekrutacji na studia:
 
a) wprowadzenie zmian w szczegółowych zasadach rekrutacji na poszczególne studia stacjonarne i  niestacjonarne – do dnia 15 stycznia 2022 r.,
b) ustalenie terminów i limitów rekrutacyjnych na poszczególne studia stacjonarne i  niestacjonarne – do dnia 31 marca 2022 r.;
 
2) w zakresie ustalenia zasad rekrutacji do szkół doktorskich, w tym terminów i limitów przyjęć – do  dnia 28 lutego 2022 r.;
3) w zakresie tworzenia studiów i ustalenia programów studiów oraz programów kształcenia:
 
a) utworzenie nowych studiów – do dnia 28 lutego 2022 r.,
b) ustalenie programów studiów i programów kształcenia – do dnia 31 marca 2022 r.;
 
4) w zakresie przygotowania sylabusów przedmiotów i planów zajęć:
 
a) wprowadzenie do Panelu Nauczyciela i podawanie do wiadomości studentów sylabusów przedmiotów – do dnia 30 kwietnia 2022 r.,
b) podawanie do wiadomości studentów planów zajęć:
 
- dla semestru zimowego – do dnia 20 czerwca 2022 r.,
- dla semestru letniego– do dnia 20 stycznia 2023 r.;
 
5) w zakresie planowania obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich:
 
a) wprowadzanie planów obciążeń dydaktycznych do systemu Pensum – do dnia 30  czerwca 2022 r.,
b) korekta planów obciążeń dydaktycznych w systemie Pensum – do dnia 10 października 2022  r.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku119.05 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 grudnia 2021 roku, 12:05
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło