fbpx Zarządzenie nr 146/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 października 2021 roku uchylające zarządzenie nr 35/R/20 Rektora UG w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 146/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
1 października 2021 roku
uchylające zarządzenie nr 35/R/20 Rektora UG w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
piątek, 1 października 2021 roku

Na podstawie § 33 ust. 1 i § 34 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Traci moc zarządzenie nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
/-/
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku99.13 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 lutego 2022 roku, 12:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło