fbpx Zarządzenie nr 127/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 122/R/20 Rektora UG w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego na... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 127/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
1 września 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 122/R/20 Rektora UG w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 1 września 2021 roku

Na podstawie § 78 ust. 3 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.), w związku z § 2 ust. 17 uchwały nr 13/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 122/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

Powołuje się Radę Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego w  następującym składzie:

  1. prof. dr hab. Adam Prahl, Dyrektor Szkoły Doktorskiej – Przewodniczący Rady;
  2. dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG – dyscyplina nauki biologiczne;
  3. dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG – dyscyplina nauki chemiczne;
  4. prof. dr hab. Wojciech Tylmann – dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku;
  5. dr hab. Marek Józefowicz, prof. UG – dyscyplina nauki fizyczne;
  6. dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG – dyscyplina matematyka;
  7. doktorant mgr Michał Starke;
  8. doktorant mgr Honorata Sikora.”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 września 2021 roku, 12:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny