fbpx Zarządzenie nr 126/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 1 września 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 121/R/20 Rektora UG w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 126/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
1 września 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 121/R/20 Rektora UG w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 1 września 2021 roku

Na podstawie § 78 ust. 3 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.), w związku z § 2 ust. 17 uchwały nr 13/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 121/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

Powołuje się Radę Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
w następującym składzie:

 1. dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG, Dyrektor Szkoły Doktorskiej – Przewodnicząca Rady;
 2. dr hab. Barbara Klassa, prof. UG, Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej;
 3. dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG – dyscyplina historia;
 4. dr hab. Marcin Wąs, prof. UG – dyscyplina archeologia;
 5. dr hab. Natasza Szutta, prof. UG – dyscyplina filozofia;
 6. dr. hab. Izabela Kępka, prof. UG – dyscyplina językoznawstwo;
 7. dr hab. Anna Marchewka, prof. UG – dyscyplina literaturoznawstwo;
 8. dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG – dyscyplina nauki o kulturze i religii;
 9. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – dyscyplina nauki o sztuce
 10. dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG – dyscyplina ekonomia i finanse;
 11. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – dyscyplina nauki o zarządzaniu i jakości;
 12. prof. dr hab. Iwona Sagan – dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
 13. dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – dyscyplina nauki o polityce i administracji;
 14. dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – dyscyplina nauki prawne;
 15. dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG – dyscyplina nauki socjologiczne;
 16. dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG – dyscyplina pedagogika;
 17. dr hab. Paweł Jurek, prof. UG – dyscyplina psychologia;
 18. doktorant mgr Sebastian Barczak;
 19. doktorant mgr Tomasz Mikulski;
 20. doktorant mgr Maciej Zieliński;
 21. doktorantka mgr Sandra Żukowska.”

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski


 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 września 2021 roku, 12:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny