fbpx Zarządzenie nr 121/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Rady i Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020–2024 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 121/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 sierpnia 2021 roku
w sprawie powołania Rady i Kolegium Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020–2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 1 września 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018  r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478) oraz § 33 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w związku z § 3 ust. 2 oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Senatu UG nr 52/21 z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Radę Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020–2024 w składzie:
1) dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG – Wydział Biologii;
2) dr hab. Piotr Mucha, prof. UG – Wydział Chemii;
3) dr hab. Joanna Bendarz, prof. UG – Wydział Ekonomiczny;
4) dr hab. Zenon Lica, prof. UG – Wydział Filologiczny;
5) prof. dr hab. Tadeusz Stegner – Wydział Historyczny;
6) prof. dr hab. Piotr Bojarski – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki;
7) dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych;
8) prof. dr hab. Roman Cieśliński – Wydział Oceanografii i Geografii;
9) dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji;
10) dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG – Wydział Zarządzania;
11) dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.

 

§ 2.

Powołuje się Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020–2024 w składzie:
1) dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG – Wydział Zarządzania;
2) prof. dr hab. Beata Możejko – Wydział Historyczny;
3) dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG – Wydział Filologiczny;
4) prof. dr hab. Kamil Zeidler – Wydział Prawa i Administracji.

 

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 119/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  15 października 2020 roku.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku105.5 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 sierpnia 2021 roku, 10:47
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło