fbpx Zarządzenie nr 114/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 lipca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 53/R/21 Rektora UG w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 114/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 lipca 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 53/R/21 Rektora UG w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 26 lipca 2021 roku

Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, § 11 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, § 10 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego i § 10 ust. 1 Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 53/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2021 r. w  sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 1 ust. 1 w tabeli „Semestr zimowy (01.10.2021 – 20.02.2022)” wiersz dotyczący Inauguracji roku akademickiego otrzymuje brzmienie:
 
 04.10.2021
Inauguracja roku akademickiego
 
2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Wnioski o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia: 
1) 31 grudnia 2021 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022; 
2) 31 sierpnia 2022 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023.”. 
 
 
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku99.67 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 8 sierpnia 2023 roku, 13:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło