fbpx Zarządzenie nr 109/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 lipca 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 74/R/21 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 109/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
19 lipca 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr 74/R/21 Rektora UG w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2021/2022

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 19 lipca 2021 roku

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.  Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) oraz § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z  dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 74/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10  maja  2021  r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2021/2022, wprowadza się następujące zmiany:

1) w tabeli „Wydział Ekonomiczny”, po wierszu ósmym „Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej”, dodaje się wiersz dotyczący Studiów Podyplomowych z logistyki dla nauczycieli:

9.

z logistyki dla nauczycieli

3 semestry

1 600 zł

4 800 zł

                                                                                                                                                                                            ”;

2) w tabeli „Wydział Nauk Społecznych”:

a) po wierszu piątym „Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością”, dodaje się wiersze dotyczące Studiów Podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa oraz Studiów Podyplomowych Lokalne struktury władzy – kształtowanie elit samorządowych:

6.

Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa

 2 semestry

2 300 zł

4 600 zł

7.

Lokalne struktury władzy – kształtowanie elit samorządowych

2 semestry

2 500 zł

5 000 zł

       ”;

b) po wierszu szóstym „Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa”, dodaje się wiersz dotyczący Studiów Podyplomowych Psychologia edukacji:

9.

Psychologia edukacji

 2 semestry

2 000 zł

4 000 zł

       ”;

3) w tabeli „Wydział Prawa i Administracji”, po wierszu dziesiątym „Prawo spółek” , dodaje się wiersz dotyczący Studiów Podyplomowych Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym:

11.

Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym

2 semestry

 1 900 zł

3 800 zł

                                                                                                                                                                                           ”;

4) ustala się numerację w pozycji „Lp.” w poszczególnych tabelach uwzględniającą zmiany, o  których mowa w pkt 1-3.

 

§ 2.

Ujednolicony tekst załącznika do zarządzenia nr 74/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z  dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Gdański w roku akademickim 2021/2022, stanowi załącznik do  niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 lipca 2021 roku, 12:43
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło