fbpx Zarządzenie nr 46/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 18 marca 2021 roku w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program rozwoju czasopism naukowych UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 46/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
18 marca 2021 roku
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program rozwoju czasopism naukowych UG

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 18 marca 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W ramach programu Inicjatywa Doskonałości „Uczelnia Badawcza” – IDUB w Uniwersytecie Gdańskim” tworzy się „Program rozwoju czasopism naukowych UG” – fundusz na wsparcie rozwoju czasopism wydawanych przez jednostki Uniwersytetu Gdańskiego, w szczególności ich międzynarodowej rozpoznawalności.

 

§ 2.

1. Wysokość środków dostępnych w Programie jest ustalana przez Rektora z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej UG.
2. Środki w Programie przydzielane są w drodze konkursu.

 

§ 3.

Regulamin konkursu w ramach „Programu rozwoju czasopism naukowych UG” określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 marca 2021 roku, 14:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło