fbpx Zarządzenie nr 26/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej” | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 26/R/21
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
15 lutego 2021 roku
w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Gdańskim funduszu „Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej”

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 15 lutego 2021 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 34 ust. 2 pkt 2 i 20 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W ramach programu Inicjatywa Doskonałości „Uczelnia Badawcza w Uniwersytecie Gdańskim” tworzy się „Program Wsparcia Humanistyki Gdańskiej” – fundusz na dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze naukowym w dziedzinie nauk humanistycznych.

 

§ 2.

Celem Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej jest wzrost rozpoznawalności humanistyki gdańskiej w Polsce i na Świecie.

 

§ 3.

1. Wysokość środków dostępnych w Programie Wsparcia Humanistyki Gdańskiej jest ustalana przez Rektora na rok kalendarzowy, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej UG.
2. Środki w Programie Wsparcia Humanistyki Gdańskiej przydzielane są w drodze konkursu.

 

§ 4.

1. Regulamin konkursu w ramach Programu Wsparcia Humanistyki Gdańskiej określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór wniosku o pozyskanie dofinasowania, o którym mowa w § 1, jest dostępny na stronie UG w zakładce „Nauka”.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 lutego 2021 roku, 9:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło