fbpx Uchwała nr 88/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie składu osobowego Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020 - 2024 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 88/20
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 listopada 2020 roku
w sprawie składu osobowego Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020 - 2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 26 listopada 2020 roku

Na podstawie §§ 9 i 10 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dania 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Konwent Godności Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020 - 2024 w składzie:
1) prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Rektor UG – Przewodniczący;
2) prof. dr hab. Jerzy Bolałek – Wydział Oceanografii i Geografii;
3) prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean – Wydział Prawa i Administracji;
4) prof. dr hab. Stanisław Rosiek – Wydział Filologiczny;
5) prof. dr hab. Jacek Zaucha – Wydział Ekonomiczny.

 

§ 2.

Traci moc uchwała nr 75/20 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania składu osobowego Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego na okres kadencji 2020-2024.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
 
 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku102.83 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 listopada 2020 roku, 16:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło