fbpx Zarządzenie nr 130/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie terminu zatwierdzenia przez Senat kandydatów do Rady Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 130/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 listopada 2020 roku
w sprawie terminu zatwierdzenia przez Senat kandydatów do Rady Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 23 listopada 2020 roku

Na podstawie § 17 ust. 3 Ordynacji Wyborczej Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącej załącznik nr 2 do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) oraz zgodnie z Kalendarzem wyborczym uchwalonym przez Uczelnią Komisję Wyborczą Uniwersytetu Gdańskiego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wyznacza się termin 17 grudnia 2020 roku na zatwierdzenie przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego kandydatów do Rady Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024.

 

§ 2.

Kandydatów na członków Rady mogą zgłaszać członkowie Senatu pisemnie wraz z uzasadnieniem do Biura Organizacji i Legislacji najpóźniej 2 tygodnie przed terminem, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Senat przeprowadzi wybory do Rady Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 w dniu 17 grudnia 2020 roku.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego


prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 24 listopada 2020 roku, 13:56
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny