fbpx Wydział Zarządzania | Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Zarządzania | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Wydział Zarządzania

Symbol: 
Z000

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych

Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą

Kierownicy Dziekanatów

p.o. Kierownika

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Strony