fbpx Wydział Oceanografii i Geografii | Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Oceanografii i Geografii | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Wydział Oceanografii i Geografii

Symbol: 
O000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Organizacji i Rozwoju

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Kierownicy

Kierownicy Biur

Kierownicy Pracowni

Kierownicy Redakcji

Kierownicy Stacji

Kierownicy Centrum

Zastępcy Kierownika

Starsi wykładowcy

Sekretarzowie Redakcji

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy Sekretariatu Instytutu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy naukowo-techniczni

Strony