"Oceanograf" (katamaran badawczy) | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

"Oceanograf" (katamaran badawczy)

Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
Telefon: +48 725 998 627
Symbol: 
G226