fbpx Instytut Psychologii | Biuletyn Informacji Publicznej

Instytut Psychologii | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Instytut Psychologii

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Telefon: +48 58 523 43 24
E-mail: ipug@ug.edu.pl

Sekretariat Instytutu

Planista: +48 58 523 43 36, e-mail: a-grela@ug.edu.pl

Telefon: +48 58 523 43 24
E-mail: ipug@ug.edu.pl

Sekretariat ds. Toku Studiów

Telefon: +48 58 523 43 25

Sekretariat ds. Nauki

Telefon: +48 58 523 43 03
Symbol: 
W500

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Kierownik Specjalności Neurobiopsychologia

Kierownik Studiów Doktoranckich

Profesorowie

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy administracyjni