fbpx Instytut Politologii | Biuletyn Informacji Publicznej

Instytut Politologii | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Instytut Politologii

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Symbol: 
W600

Dyrektor Instytutu

Zastępca Dyrektora

Kierownicy Zakładów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Starsi wykładowcy

Asystenci

Pracownicy Sekretariatu

Pracownicy administracyjni

Pracownicy inżynieryjno-techniczni