fbpx Wydział Nauk Społecznych | Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Nauk Społecznych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Wydział Nauk Społecznych

Symbol: 
7000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Współpracy i Rozwoju

Zastępca Dyrektora ds. Studiów I Stopnia

Zastępca Dyrektora ds. Studiów II Stopnia

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktyki

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych Filozofii

Kierownik Specjalności Neurobiopsychologia

Kierownik Studiów Doktoranckich

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Strony