fbpx Wydział Nauk Społecznych | Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Nauk Społecznych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Wydział Nauk Społecznych

Symbol: 
W000

Dziekan

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Kierownicy

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Pracowni

Kierownik Specjalności Neurobiopsychologia

Kierownik Studiów Doktoranckich

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Profesorowie emerytowani

Adiunkci

Strony