fbpx Wydział Filologiczny | Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Filologiczny | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Wydział Filologiczny

Symbol: 
I000

Dziekan

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Dyrektorzy Instytutów

Zastępcy Dyrektora

Zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych

Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia

Zastępcy Syrektora ds. Studenckich

Zastępcy Dyrektora Instytutu

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Zakładów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Strony