fbpx Wydział Ekonomiczny | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Wydział Ekonomiczny

Symbol: 
E000

Dziekan

Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Kierownicy Katedr

Kierownicy Zakładów

Kierownicy Studiów

Zastępcy Kierownika

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Strony