fbpx Wydział Ekonomiczny | Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Ekonomiczny | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Wydział Ekonomiczny

Symbol: 
E000

Dziekan

Prodziekan ds. Kształcenia

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Rozwoju

Kierownicy Biur

Kierownicy Dziekanatów

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Strony